märts 29, 2010

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse UUDISKIRI

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt saab lugeda õpetajate võrgustikutöö uudiskirja esimest numbrit (www.ekk.edu.ee/opetajale/uudiskiri).
Uudiskiri toetab õpetajate kutse- ja erialast võrgustikutööd ning see valmib ESFi programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" raames.
Valik artikleid esimeses numbris.
Esimesi Comeniuse-kogemusi noppimas. Pärnu Vene Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate külaskäigust Belgiasse
Kuidas edasi? Käsitöö ja kodunduse õppest uues ainekavas
Ülevaade tegevõpetajate koostööküsitlusest
Uudiskirjast saab lugeda veel lühisõnumeid ja uudiseid koolituste, ühenduste tegemiste jm kohta; tutvustatakse pedagoogide võrgustike arendamise konkursi tingimusi; arutletakse töönõustamise vajalikkuse üle, samuti joonestamise kui õppeaine kohast uues RÕKis. Ennast tutvustavad Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Kehalise kasvatuse Liit, Käsitööõpetajate Selts "Aita", Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate Liit, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, Lääne-Virumaa Algklassiõpetajate Liit, Eesti Ajalooõpetajate Selts, MTÜ Kunstihariduse Ühing ja Eesti Tööõpetajate Selts.
Kaastööd (ka fotod) õpetajatelt, koolijuhtidelt, seltsidelt, ühendustelt, aineliitudelt jm on oodatud aadressil
elve.kukk@ekk.edu.ee või madli.leikop@ekk.edu.ee
Ootame ka ettepanekuid, missugust nime võiks uudiskiri kanda.
Head lugemist!
Elve Kukk
Koordinaator
Üldhariduse õppekavade ja eksamite osakond
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
Tel: +372 7350 691
E-post: elve.kukk@ekk.edu.ee

Kommentaare ei ole: