aprill 11, 2010

VÕISTLUS „EHTNE võltsing”

Euroopa Liidu korraldatud võltsimise ja piraatlusega seotud võistlus koolidele
Võistluse eesmärk on suurendada 10–15-aastaste noorte teadlikkust.
Kõik Euroopa Liidu koolid on kutsutud võistlusest osa võtma.
Julgustage oma õpilasi kujundama Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase
seireüksuse logo või märki või kirjutama lühijutte, looma mänge, filme või esitama muid võltsimise ja piraatluse probleemi käsitlevaid töid. Neid hakatakse kasutama teiste inimeste teavitamisel selle probleemi mõjust ning ohtudest.
Võltsimise ja piraatlusega seotud ohud kasvavad jätkuvalt, kuid üldine teadlikkus sellest on ikka suhteliselt madal. Meie arvates on äärmiselt vajalik keskenduda laste teadlikkuse suurendamisele, sest lapsi võib ahvatleda ostma võltsitud tooteid juba väga varases eas.

KOGU TEKST
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/real_fake_competition_et.htm

Kommentaare ei ole: