detsember 09, 2009

JOONIS TOOTEARENDUSES JA DISAINIS

Töötuba "Sissejuhatus kujutavasse geomeetriasse" juh.Tea Hunt
Loeng-praktikumi juhtis Jaan Riives
5.detsembril toimus TTÜ-s õppemetoodiline seminar „Joonis tootearenduses ja disainis“. Joonestamine kui eraldi õppeaine on koolidest kadumas. Ometi käsitletakse igapäeva koolitöös tehnilise joonestamise ja kujutava geomeetria põhiteadmisi nii kunstiõpetuses, disainis, poiste tööõpetuses esemete konstrueerimisel kui ka käsitöös..
Missugused on uued nõuded ja suunad joonise tegemisel?
Kas on vaja endiselt vaevarikast käsitsi joonestamist?

Kuidas edasi?
Nendele ja paljudele teistele küsimustele said 40 vabariigi õpetajat vastuse.
Käsitisi joonestamise oskus on endiselt vajalik ja väärtus omaette.

Arvutiprogrammid peaksid toetama õpilase arengut, olema kättesaadavamad.
Kaasaegsem metoodika, uued nõuded ja normid peavad jõudma kooli.
Vajadus on uue joonestusõpiku järele!
Õnneks pakub uus ainekava gümnaasiumile ühe valikkursusena (küll mitte kohustuslikuna) joonestamise ja kujutava geomeetria õpetamise programmi.
Seminar püüab olla jätkusuutlik, loomisel on joonestamisega tegelevate õpetajate võrgustik, et ühtlustada normid, jagada metoodikat jne.
Hetkel saab abi õpetaja interneti aadressil:
Andry.pri.ee
Ilmunud on abimaterjal
Urmas Asi "Tehniline joonestamine" õpik ja töövihik. 2009 oktoober kirjastus Argo
TTÜ Insenerigraafika keskuse poolt väljaantud harjutusvihikud

TTÜ Täienduskoolitus pakub õpetajatele alates jaanuarist joonestus ja kujutava geaomeetria kursusi (vt ja registreeri kursusele TTÜ kodulehelt)
Õppemetoodiline seminar toimus koostöös

Kunstihariduse Ühing, J.Mäemat
Eesti Tööõpetajte Selts, T.Tammar
TTÜ Insenerigraafika keskus, H.Annuka
Üritust toetas ja rahastas REKK ja Euroopa Sotsiaalfond

Kommentaare ei ole: