märts 22, 2009

Koolielu portaal-abiks õpetajale

Oma esitluse Kunstihariduse Ühingu suurkogul 18.-19.03.2009, tegin sooviga tutvustada kolleegidele Koolielu portaali ja innustada neid valmistama omanäolisi õppematerjale kasutades uusi IKT vahendeid. Samuti viidata koolielu ainekuudele ja kunstiõpetuse ainekuule mais. Praeguses koolielu portaalis on kunstiõpetuse materjalid suures osas valminud kursuse „Arvuti koolis“ lõputööde tulemusena. Õpetajate head tahet väärtustades tuleb siiski ka tõdeda, et mitte kõik õppematerjalid, mis siin üleval, pole enam ajakohased. Ajad on muutunud ja meilgi tuleb kaasa minna uute võimaluste ja vahendite kasutamisega. Esitluses on lingid, mis viitavad uutele vahenditele, mida hea tahte korral iseseisvalt kasutama õppida ja ka huvitavamaid näiteid õpetajate loodud õppematerjalidest. Mitmekesine õppematerjalide valik toob meile kõigile kasu ja kergendab meie tööd.

Ainekuudel teistes ainetes toimunule annab portaal samuti hea ülevaate. Tutvuge sellega!

Maikuus ootame kunstiõpetajatelt aktiivset kaasalöömist. Kuidas seda teha? Võite saata juba valmis õppematerjale ülespanekuks koolielu portaali. Kirjutada ainealaseid metoodilisi- ja arvamusartikleid, algatada diskussioone kunstihariduse teemadel. Osaleda kindlasti koos oma õpilastega konkursil! Probleemide korral võite pöörduda haridustehnoloog Ingrid Maadvere, koolielu toimetajate Elo Allemanni ja Kristi Kasperi või minu poole.

Huvitavaid elamusi ja rahuldust pakkuvat tegutsemist!

Esitluse leiad siit:

http://www.slideshare.net/sauekas/koolielu-portaalabiks

Helle Saue, Elva Gümnaasiumi kunstiõpetaja, koolielu kunstiõpetuse aineekspert