märts 19, 2009

KÜ suurkogu PÖÖRDUMINE!

Riigikogu Kultuurikomisjon
Haridus-ja Teadusministeerium

P Ö Ö R D U M I N E
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tutvustas 9.03. 2009 Tartus aineõpetajate ühenduste esindajatele gümnaasiumi tunnijaotusplaani uut ettepanekut, milles ainevaldkondade kohustuslike tundide arvu on vähendatud „proportsionaalselt“.
Kavandatav tunnijaotusplaan näeb ette: gümnaasiumi kunstiainetele 5 kohustuslikku kursust (seni kehtinud 6 asemel).

Kunstid jaotuvad: 2 kursust kunsti ja 3 kursust muusikat.
Ülalkirjeldatud kursuste vähendamine ei ole proportsionaalne. Kunstiõpetusele tähendab 1. kursuse vähendamine vähendamist 1/3 võrra, enamikele ainetele aga palju väiksemat osa.
Visuaalse kirjaoskuse omandamine kunstiõpetuse kaudu on gümnaasiumis oluline, kuna
· kaasaegne maailm on muutunud üha enam visuaalsemaks, selles toimetulekuks peab oskama seda lugeda ja mõista. Kavandatav gümnaasiumi kunstiõpetuse ainekava pöörab suurt tähelepanu visuaalse kommunikatsiooni ja -keskkonna analüüsioskuste arendamisele. Kunstiõpetus 21. sajandil ei ole ainult joonistamine või kunstiajalugu!
· kunst üldhariduskoolis on parim meetod noorte loova ja kriitilise mõtlemise arendamiseks.
· kaks kunstikursust ei võimalda abituriendil valida koolieksamiks kunsti, sest eksami tegemiseks on tarvis 3. kursuse läbimist. See on õpilaste valikuvabaduse piiramine! Samas, kas just õpilastele suuremate valikuvõimaluste võimaldamine ei ole uue gümnaasiumi tunnijaotusplaani üks olulisemaid eesmärke?
· kunstikursuste arvu vähendamine ei võimalda õpetajal enam piisavas mahus tutvustada Eesti ja maailma kaasaegset kunsti. See vähendab oluliselt koostööd kogu kultuurikeskkonnaga, võimet mõista kunstimuuseumites ja näitusesaalides pakutavat.
Teeme ettepaneku säilitada gümnaasiumis 3 kunstikursust ning võimaldada kohustuslikke valikkursusi.

Pöördumine on vastu võetud MTÜ Kunstihariduse Ühingu suurkogul 18. märtsil 2009 Tallinnas.

Loe lisaks Õpetajate Leht nr.12 / 27.03 2009
Kunstihariduse ühing pole rahul uue tunnijaotuskavaga /Jüri Mäemat/

Kommentaare ei ole: