märts 16, 2009

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekekskuse kursus

Klaasimeistrid ja õpipoisid - ajaloost tänapäeva” 29. aprillil 2009
(kunstiõpetajale, klassiõpetajale, tööõpetuse ja käsitööõpetajatele, klassijuhatajale ja kõigile huvilistele).
Järvakandi Klaasimuuseum. - klaasitööstuste ajalugu, väljapanek keskaegse klaasikojana, milles tutvustatakse käsitsi klaasikeetmist. Muuseumi haridusprogrammid laste kolmele vanusegrupile. Klaasikoda - noorte eesti klaasikunstnikepaari töökoda, kus saab jälgida klaasipuhumist ja töötlemist, proovida ise kätt.

Juhendaja klaasikunstnik Eero Vaikre.
Järvakandi Gümnaasiumi kogemustega tutvumine. Kunstiõpetaja Maret Unga. Eili Soon: klaasikunstiring lastele. Töötuba: liivaprits klaasmaterjalil (igaüks valmistab midagi iseendale). Kaasa fotokaamera, et enda töö pärast ära tunda - need tuuakse Tallinna hiljem järele.Lõunasöök, kohvi.
Väljasõit kell 9.

Koolituse hind: 750 krooni.
Koolitusjuht:
kyllira@tlu.ee

Kommentaare ei ole: