aprill 25, 2009

KUNSTITEABE ABC koolitus Rahvusraamatukogus

Kolmapäeval, 6. mail kella 13.00-16.00 toimub KUNSTITEABE ABC koolitusele Rahvusraamatukogu 6. korrusel asuvasse arvutiklassi.
Loeng ja praktiline õppus annavad ülevaate kunstisaali kogudest ja kunstiinfoallikatest:
·kunstiraamatute, -albumite ja näitusekataloogide otsing: e-kataloog ESTER, e-väljaanne Uut kunstikirjandust RRis
·ajakirja- ja artikliotsing: e-kataloog ESTER, andmebaas ISE, litsentseeritud andmebaasid (EbscoHost Academic Search Premier jm),
·e-ajakirjad A-Z
·teatmeteos Grove Art Online
·muu kunstiteave veebis: RRi teemavärav (kunst), e-kogud
·e-päring, RVL
Hind 680 krooni (sisaldab käibemaksu).Koolitatule väljastatakse tõend.
Osalemiseks palume täita
registreerimisvorm.
Tasuta pakume sissejuhatavaid koolitusi
Infootsingu ABC ja E-raamatukogu ABC.
Kontakt ja täiendav informatsioon:
tel. 630 7485 e-post: koolitus@rahvusraamatukogu.ee
http://www.rahvusraamatukogu.ee/kasutajakoolitus

aprill 19, 2009

Kuulsad saksa tegevus- ja maalikunstnikud Eva ja Adele Tallinna ülikoolis

Eva ja Adele oma ateljees septembris 2006
Kolmapäeval, 22. aprillil kell 18 presenteerib Tallinna ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi (TLÜ RASI) soouuringute keskus Tallinna ülikoolis (Uus-Sadama 5, ruum U-218) maailmakuulsaid saksa tegevus- ja maalikunstnikke Evat ja Adelet.
Ülikoolis toimuvale avatud vestlusringile on oodatud kõik huvilised.Ennast „kunstimaailma hermafrodiitsete kaksikutena” defineeriv kunstnikeduo EVA & ADELE vaidlustab oma perfomanc`ites näiliselt enesestmõistetavaid soorolle ja ühiskonna soolist süsteemi.1989. aastast Berliinis koos elavate ja töötavate EVA & ADELE esimene performance toimus 1991. aastal. Paralleelselt näituste ja muuseumide avamisele „ilmumisega” ning enese välise kuvandi süstemaatilise dokumenteerimisega on käesoleval kümnendil järjest suuremat rahvusvahelist tunnustust pälvinud ka EVA & ADELE omamüüdi tõlgendustel põhinev ekspressiivses laadis ning popi kujundeis autoportreeline maalikunst ja joonistused. Nende ülevaatenäitus „Stereoefekt” on alates 22. aprillist avatud Tallinna kunstihoones. Eva ja Adelega vestleb TLÜ RASI teadur Barbi Pilvre, nende kunstiprojekte kommenteerib kunstiteadlane Harri Liivrand. Kohapeal näidatakse ka visuaalseid materjale EVA & ADELE töödest.
Tallinna ülikool
Autor: Maiki Voore /Artikkel Õpetajate Leht 17.04 2009
Loe veel
Eva ja Adele: „Kus oleme meie, seal on muuseum.”
25. aprill 2009 Päevaleht
Autor: Tanel Veenre
Tulnukad tulevikust
23.aprill 2009 Eesti Ekspress/Areen Autor:Heie Treier
Sootu Kunstnikepaar:oleme mõlemad nii mees kui ka naine!
22.aprill.2009 Õhtuleht
Autor:Jaanus Kulli

aprill 17, 2009

Multimeedia kursus Kumus!

Multimeedia kursus kunstiõpetajatele Kumu kunstikoolis 24., 25. aprill ja 8., 9. mai 2009
Multimeedia kursus kunstiõpetajatele on seotud kirjastuse "Atlex" ja Kumu hariduskeskuse koostöös valminud "Kunstiõpik 7.-9. klassile 2. osa" multimeedia peatükiga.
Soovi korral läbitakse konkreetseid õpiku ülesandeid.
Kursuse lõplik sisu ja ülesehitus arvestab osalejate oskuste ja soovidega.
Juhendaja: Kristi Laanemäe (õpiku multimeedia osa autor).
Grupi suurus: 7 inimest.
Kursuse maht: 20 tundi
Kursuse tasu: 950 krooniInfo
Registreerimine tel. 602 6074 (E-R, kell 14.00-16.00),
5343 9230 E-post: haridus@ekm.ee
Lisainfo:
http://www.ekm.ee/uudised.php?news_id=1868&d_fil=2

aprill 16, 2009

Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia täiendkoolitus

Alates sellest aastast hakkab Kunstiakadeemia kolmel korral aastas korraldama täienduskoolitust kunstiõpetuse õpetajatele ja kasvatajatele.
Kutsume kõiki kunstiõpetajaid ja kasvatajaid osalema täiendõppe koolitustel, mille eesmärgiks on uuendada kunstierialaseid teadmisi ja oskusi, mida õpetajad ja kasvatajad saavad koolides ning lasteaedades rakendada.
Esimese koolituse aeg on 8.-12. juuni 2009.
Koolitusel läbitavad valdkonnad:
Loengud: Etnograafia, Tekstiil, Eesti kunsti seminar
Praktilised osad: Kollaaz, Photoshop, Joonistamine, Graafiline disain
Tutvu koolituse õppekavaga siin!
http://www.artun.ee/index.php?lang=est&main_id=1395_
Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
Väljastatavad dokumendid:
tõend, akadeemiline õiend
Hind: 3000.- (sisaldab vajaminevaid materjale!)
INFO
Katre Paavo
Täiendõppe koordinaator
Avatud Akadeemia
Eesti Kunstiakadeemia
55609962
katre.paavo@artun.ee

aprill 14, 2009

Euroopa kunstivõistlus.

Euroopa kunstivõistlus leiab aset 20. märtsist kuni 20. aprillini 2009.
Võitjate nimed kuulutatakse välja 9. mail 2009 pärast kohtunike otsuse langetamist.
Osalejad: - Kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki + EFTA/ EEA riigid (Island, Lichtenstein, Norra) + Lõuna- ja Ida-Euroopa (Horvaatia, Makedoonia, Türgi, Albaania, Bosnia & Hertsogoviina, Montenegro, Serbia, Kosovo).-

Noored vanuses 16-30.
Eesmärk: Pühendada noored Euroopa Liidu teemadesse läbi kunstilise väljenduse ja eneseteostuse!
Teemad:- Noorte osalus-

Euroopa väärtusedKategooriad: - Foto- Koomiks- Mikro-Film- Graffiti - Laul
KÕIK TEOSED PEAVAD OLEMA ESITATUD DIGITAALSES FORMAADIS!
Auhinnad:

Igas kategoorias määratakse üks võitja ning kaks eriauhinda- üks eriauhind kunstilise lähenemise ning teine teema käsitluse eest. Igale kategooriale on ettenähtud üks auhind, sama nii üksikisikule kui ka grupile.
Lisainfo:
www.stepintoeurope.eu
Juta Männisalu, Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR Lisatud 14. aprillil 2009

aprill 09, 2009

Kunstnikud ei taha kunstitundide arvu vähendamist!

Kunstnike liit, kunstiakadeemia ja kunstimuuseumi juhid teatavad pöördumises haridusministeeriumile ja riigikogu kultuurikomisjonile, et muretsevad kunstitundide arvu vähenemise pärast uues kooliseaduses.
Pöördumise täistekst:

Kümmekond aastat tagasi esines UNESCO peadirektor Federico Mayor üleskutsega kunstihariduse ja loovuse toetamiseks koolides (Pariisi Konverentsi 30. sessioon, 3. november 1999):
«Tänapäeval oleme selgelt teadlikud loovuse tähtsusest inimese isiksuseks kujunemisel, laste ja noorte kõikide potsentsiaalide väljatöötamisel ja nende emotsionaalse tasakaalu säilitamisel - need on faktorid, mis toetavad harmoonilist käitumist. Ajal, mil perekond ja sotsiaalsed struktuurid on muutumas, tuues sageli kaasa laste ja noorte jaoks vaenulikke mõjusid, peab 21. sajandi kool ette nägema uusi vajadusi. Kunsti õpetamisele tuleb anda eriline koht selleks, et ergutada loovust, mis on iseloomulik inimesele kui liigile. Loovus on meie lootus. Vajame tasakaalustatumat haridust, kus humanitaar-, reaal-, spordi- ja kunstiharidus on kooli eri astmetel võrdses seisus - sellise õppimisprotsessi käigus areneb efektiivsemalt ja laiemalt laste ja noorte intellektuaalne ja emotsionaalne tasakaal...»
Kunstiõpetus Eesti üldhariduskoolis on marginaalses seisus ning senini on räägitud pigem kunstiõpetuse tundide arvu suurendamise vajalikkusest.
Uue haridusreformi kavandajad on ette näinud kunstiõpetuse tundide koomaletõmbamist gümnaasiumiastmes määrani kaks ainekursust kolme aasta peale. Projektis puuduvad kohustuslikud ja mittekohustuslikud valikkursused. Kaob võimalus sooritada riigieksamit kunstiõpetuses.
Taoline olukord ei toetaks elukutsevalikuid, noorele õppurile annaks see märku kunsti(õpetuse) ebaolulisest asendist. Kuidas saame kasvatada kultuurilembelist rahvast, kui me koolihariduses sellele piisavalt ei panusta?
Kunstiharidus aitab õpilastel ära tunda, mis on isiklik, iseloomulik ja isegi unikaalne neis endis ja nende töös, aitab neil teadlikuks saada oma individuaalsusest. Kunst on personaalse vaatenurga looja nüüdismaailmas.
Kunstihariduse genereeritud loovuse rakendamine annab paremaid tulemusi ka ülejäänud eluvaldkondades. Seega on kunstihariduse resultaadid palju laiemad sellest, kuidas luua kunsti ja vaadelda neid objekte, mis kunstimuuseume ja galeriisid asustavad. Kuigi ka eelpool nimetatut ei saa alahinnata.
»Visuaalne keeleoskus» on rahvuskultuuriliselt sama oluline komponent kui emakeele valdamine, kunstilise intelligentsuse kasvu saavutamine peaks muutuma nüüdishariduse enesestmõistetavaks osaks, nii nagu see on mujal Euroopas.
Üleilmastuva, kaubanduslikke kanaleid pidi levitatava massikultuuri väljakutsetega toimetulekuks peab rahvuslik kooliharidus tegelema ka visuaalse semiootikaga laiemalt, andmaks kujunevale noorele audiovisuaalse kirjaoskuse internetiajastul toimetulekuks.
Nüüdisaegne kunstiõpetaja on kolmes kõrgkoolis pakutavate täiendkoolituste ( Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool) kaudu ning Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi pedagoogiliste programmide toel nendeks väljakutseteks igati valmis.
Kunstiharidus võimaldab aduda, et maailm tervikuna on ise potentsiaalse naudingu allikas, rikas tähenduste poolest, kui keegi vaid oskab seda vaadata läbi tajumise esteetilise raamistiku.
Vähendatud kunstiõpetuse tundide arv ei võimaldaks noorel kunstiõpetuse õpetajal saada piisavat koormust ühest koolist, kahandades võimalust, et kõrgkoolitatud spetsialist asuks tööle mõnda väiksemasse keskusesse.
Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme, Eesti Kunstiakadeemia akadeemiline prorektor rektori ülesannetes Liina Siib ja Eesti Kunstnike Liidu president Jaan Elken.
Riigikogus arutlusel olev uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus näeb ette keskkoolis kõigi ainetundide kohustusliku mahu vähendamise, et suurendada õpilaste valikuvõimalust.
Loe artiklit- Postimees 09.04 2009

"Kunstnikud ei taha kunstitundide arvu vähendamist"

aprill 07, 2009

Uus näitus Kullo Lastegaleriis


PELGULINNA GÜMNAASIUMI 9. ja 12. KLASSIDE LÕPUTÖÖDE NÄITUS 7.-18.aprill
Pelgulinna Gümnaasiumi lõputöö on iseseisev kunstiteos, mis teostatakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpus ning mille kaudu on õpilasel võimalus näidata oma kunstilist arengut. Noored autorid kasutavad kõiki üldtuntud tehnikaid - maal, joonistus, trükigraafika, installatsioonid, foto, objektid, videod jne. Kevaditi on Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste lõputöid Kullo Lastegaleriis eksponeeritud alates 1992. aastast. Pikka aega on lõputööde näitus olnud galerii aasta kõige külastatum näitus. Galeriis toimuvad ka lõputööde kaitsmised. Sel aastal juhendasid lõputöid õpetajad Tiiu Esnar, Triinu Jürves, Tavo Tall, Jüri Mäemat, Margus Tänav.
Kuninga 6, 10146 Tallinn
Avatud: T-L kell 10.00-18.00
Lisainfo: Kullo Lastegalerii tel. 6446873

aprill 02, 2009

Internet on kunstiõpetajale mõneti nagu vesi kalale

See laiendab teie kui ka teie õpilaste maailmapilti ning mõnele annab lausa käed teha midagi enneolematut. See muidugi ei tähenda, et peaks unustama traditsioonilise kunsti, vaid pigem võiks see olla aknaks, kuidas Y-generatsiooni noored tuua tagasi kunsti juurde – tagasi kvaliteedi juurde.
Tasub hinnata, et tegelikult on noortel olemas tahtmine teha, osaleda, kuid lihtsalt tehnikad ja materjalid on tänapäeval veidike laienenud – peale arvuti on olemas pihuarvutid, nutifonid, mõnel võib-olla isegi on olemas külmkapp, millega saab köögis olles võrku ühenduda või videoid vaadata. Noored soovivad saada kogemuse, emotsiooni ja tulemuse kohe ning nüüd, mitte peale pooleaastast õppimise ning arenemise protsessi.
Valik on lai. Igaüks teist teab vahvaid kohti (võite neid teemale kommentaariks näiteks postitada).

Mõned abimehed kunstitunni huvitavamaks muutmisel:
http://www.virtuaalmuuseum.ee/ - muuseum internetis
http://www.art.ee/ - Eesti kunstnikud
http://www.kunstikeskus.ee/ - Sally Stuudio Kunstiteadlikkuse Keskus, Vano Allsalu
Õppematerjalid:
http://birgy.tln.edu.ee/kunst/ - tudengite kogutud näidismaterjalid ning ideed, Birgy Lorenz
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/search/label/kunst - Tiigrihüppe haridustehnoloogi blogi, Ingrid Maadvere
Vahvad õpi- ja kogemusmängud kunsti teemal:
Dzunglimaal http://www.nga.gov/kids/zone/jungle.htm
Vaike-elu maal http://www.nga.gov/kids/zone/stilllife.htm
3D vaas http://www.nga.gov/kids/zone/3dtwirler.htm
Mustrilised lilled http://www.nga.gov/kids/zone/wallovers.htm
Interaktiivne Hollandi nukumaja http://www.nga.gov/kids/zone/zone.htm#dollhouse
Joonista nagu Picasso http://www.mrpicassohead.com/create.html
Mandala tegemine http://www.girlsgotech.org/mandala.asp
Kollazimasin http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine.htm
Polloc http://www.jacksonpollock.org/
Suur maalritöö http://artpad.art.com/artpad/painter/
Sculpturama http://www.artisancam.org.uk/flashapps/sculpturama/index.php
Keraamikamasin http://www.artisancam.org.uk/flashapps/sliptool/sliptool.php

Kindlasti tasub ka kiigata www.youtube.com, mis on saavutanud noorema generatsiooni täieliku omaksvõtu. Kui neil midagi internetist vaja on, siis minnakse esimesena ja otsitakse asja sealt ning alles pärast seda uuritakse otsingumootoreid. Samamoodi on see mõnel puhul arendamas suhtlemise võrgustikku – tutvutakse ju ka youtube kaudu inimestega, lisatakse üles laetud asju Orkutisse, Ratesse vms.
Kui sind ei ole videona, siis sind ei ole olemas!
Info edastas Birgy Lorenz