mai 17, 2011

Kullo Lastegaleriis avati keraamikanäitus „Savisellid 5”

Noored keraamikud üle Eesti osalevad juba viiendat korda korraldatud konkursil „Savisellid”, kuhu esitatud mitmekülgseid ja fantaasiarikkaid keraamikatöid saab näha alates 12.maist samanimelisel näitusel Kullo Lastegaleriis.
Konkursile ”Savisellid ” laekus kokku 570 taiest 467 lapselt ja noorelt, kes on pärit paljudest eri koolidest ja huvikoolidest üle Eesti. Seekordne konkurssnäitus on senistest kõige arvukama osavõtuga.
Žürii (keraamikud Aigi Orav, Kersti Laanmaa, Triinu Maide-Safin) hindas konkursile esitatud töid viies vanuseastmes.
Näitus Kuninga tänaval asuvas Kullo Lastegaleriis jääb üles kuni 04. juunini.
Konkurss saab teoks Tallinna Haridusameti ja Eesti Kultuurkapitali toel.
Lisainfo:
Anneli Aguraiuja
6446 873
Kullo Lastegalerii juhataja

mai 05, 2011

INFO KÜ liikmetele

Kunstihariduse Ühingu liikmete nimekirja korrastamine toimub 1.septembrini 2011.
Sel aastal on ühingu aastamaksu suuruseks 3.20 eurot. Sama summa kehtib ka eelmise aastate maksuvõlgadele!
Ühingu suurkogu otsustab sügisel uue aastamaksu suuruse tulevaks aastaks.
Palume kanda üle aastamaks (sh ka võlad) 1.septembriks 2011
Swedbank a/a 22 101 450 7226
Ühingu liikmemaksu mittetasunud kustutatakse ühingu liikmete nimekirjast septembrikuu jooksul.
KÜ listiga liituda soovijatel palun saata oma e-posti aadress

jmart@hot.ee

mai 04, 2011

Konverents UUED MEEDIAD KOOLIS
Kunstihariduse Ühing koostöös Eesti Kooli Informaatika Töötajate Liiduga korraldavad 23.ja 24.augustil 2011 konverentsi UUED MEEDIAD KOOLIS
Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis, Mulla tn.7
Konverents, 23.-24.august (16 tundi, 60 inimest)
I päev – Üldloengud
-Reklaamipsühholoogi
-Esinemiseoskus koolitunnis
-Meediaõpetuse arengutest teistes riikides
-Uus RÕK - kunst ja informaatika lõimumine
-Meedia ja karjäärivõimalus
-Internet ja Turvalisus kooli kontekstis
Töötoad
-Tutvumine erinevate IKT vahenditega: Ipad, digitahvel, GPS, mobiilid, videokaamera, fotokaamera
-Movie Maker
-Animatsioonikoolitus
-Digitahvli, Ipadi kasutamine koolitunnis
-GPS ja õuesõpe
II päev - Paralleelsed töötoad ja sessioonid
I sessioon: õppekäik praktik-fotograafiga looduses 2,5 tundi – 30 inimest
II sessioon: fototöötlus arvutiklassis GIMP algajatele/edasijõudnutele 2,5 tundi - 30 inimest
Koolituspäev sügisvaheajal, 25. oktoober 2011 (6 tundi, 15 inimest)
Vabavaralised IKT vahendid kunstitunnis algajatele - " Fotokast internetti"
-Fototöötlusprogrammid algajatele (Picasa, IrfanView, Autokollaaž jt.)
-Pildigaleriid ja levi internetis (erinevad pilditeegid)
-Testide loomine (e-vahendid ja e-testid)
Koolituspäev talvevaheajal, 5. jaanuar 2012 (6 tundi, 15 inimest)
Edasijõudnutele koolitus „Vabavara kunstitunnis"
-Vektorgaafika (inkscape) - logod, kaardid, flayerid (trükised)
-Ruumiline maailm (Google Sketchup, Terragen) - maja, tootedisain, korteridisain, maastikud
-Trükiste kujundamine Scribuse programmiga - kooli ajaleht, plakat
Konverentsile registreerumine kuni 20.juunini aadressil jmart@hot.ee
info Jüri Mäemat 5102134
Konverents ei paku majutust.
Omaosalustasu konerents 30 eurot, koolituspäev 20 eurot
(vajadusel saab arve).