juuni 26, 2010

Võrgustikutöö uudiskiri nr 2

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt saab lugeda õpetajate võrgustikutöö uudiskirja teist numbrit
http://www.ekk.edu.ee/opetajale/uudiskiri-ii
Uudiskiri toetab õpetajate kutse- ja erialast võrgustikutööd ning see valmib ESFi programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames.
Uudiskirjast saab lugeda lühisõnumeid ja uudiseid koolituste, ühenduste tegemiste jm kohta; tutvustatakse pedagoogide võrgustike arendamise konkursi tulemusi; kutsutakse huvilisi kudumisgrafitit tegema; antakse näpunäiteid laulupeolise seljakoti valmistamiseks; räägitakse projektist, mis toetab metsa ja metsanduse temaatika õpetamisel koolide, looduskeskuste ja muuseumide koostööd; meenutatakse Inimeseõpetuse Ühingu suvepäevi läbi aastate.
Kaastööd (ka fotod) õpetajatelt, koolijuhtidelt, seltsidelt, ühendustelt, aineliitudelt jm on oodatud aadressil
elve.kukk@ekk.edu.ee või madli.leikop@ekk.edu.ee
Ootame endiselt ettepanekuid, missugust nime võiks uudiskiri kanda.