jaanuar 29, 2009

Uued kursused kunstiõpetajale!

SAAME TUTTAVAKS, KALEVIPOEG JA KALEVALA!
40t/1 AP 02.03 - 03.03 , 25.03 - 26.03
Kursus toimub koostöös Soome Instituudiga
Milline roll on eepostel tänases kultuuripildis? Kuidas on mõjutanud ja mõjutavad "Kalevipoeg" ja " Kalevala" erinevaid kunstiliike kujutavast kunstist rokkmuusikani? .....
Kursuse I sessioon toimub Tallinnas, II sessioon Helsingis.
Kursuse hind 3600 krooni (hinna sees on õppereisi maksumus).

KAASAEGNE KUNSTIÕPETUS JA KAASAEGSE KUNSTI ÕPETUS
80 t/2 AP , 4 sessiooni, I sessioon 11.02 - 12.02.2009
Kursus toimub koostöös Sally Stuudio Kunstikooliga
Kursuse maksumus: 5600 krooni
Mis on (kaasaegne)kunst ja mis mitte? Kuidas kunsti hinnata? Mis on olulisem: kunsti tegemine või kunsti mõistmine? ............
Info ja registreerimine:6199 520tk@tlu.ee
Täiendav info
Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuse kodulehelt

Fookuses on Aafrika inimareng!

Võida reis Aafrikasse!

Euroopa Komisjon korraldab kolmandat korda konkursi Arengu noortepreemia, mille peateemaks on Aafrika.
Osaleda saavad noored vanuses 16-18 üle kogu Euroopa. Esitada tuleb omaloomingut (video, plakat), mis rõhutaks arengukoostöö tähtsust Aafrikas. Iga tööga peaks kaasnema lühike sõnum, mis ei tohiks ületada 100 tähemärki.
2008. - 2009. aasta konkurss keskendub Aafrika inimarengule. Õpilased võivad võistlustööde tegemisel valida ühe teema või kombineerida kõiki kolme: „sooline võrdõiguslikkus“, „lapsed ja noorus“ ning „kultuuriline mitmekesisus“.


Reeglitega on võimalik tutvuda aadressil:
http://www.dyp2008.org/ww/et/pub/dyp2008/rules/rules.htm

Täiendava info saamiseks ja võistlusele registreerimiseks külastage palun veebilehte http://www.dyp2008.org/ww/et/pub/dyp2008/info.htm või saatke e-kiri aadressile dup2008@eun.org.

jaanuar 21, 2009

Uued näitused Kullo Lastegalleriis!

20.jaanuar-7.veebruar 2009

HARKU JA TABASALU NOORTEKESKUSTE
kunstiringide näitus
Juhendajad -
Harkus: Oivi Tulve, Mai –Liis Mäeväli
Tabasalus: Tiina Tampuu, Katrin Jürman

OIVI TULVE maalinäitus „HIIUMAA ETÜÜDID“
(Maalikunstnik ja Harku Noortekeskuse kunstiringi juhendaja)

8 aastase GRETE LAGEMAA isikunäitus
(lasteaed „Kiikhobu“)

jaanuar 20, 2009

Koomiksivõistlus "Euroopa Liit ja selle kodanikud!"

Euroopa Komisjoni korraldab rahvusvahelise koomiksivõistluse
“Euroopa Liit ja selle kodanikud”.
Kutsume kõiki kunstihuvilisi osa võtma koomiksite joonistamise võistlusest ja väljendama oma mõtteid elust Euroopa Liidus.

Konkursitööde esitamise kuupäev on 27. veebruar 2009.

Põhjaliku info konkursi kohta leiate (eesti keeles) veebilehelt: www.eurocartoon.eu
Lisainfo konkursi Eesti koordinaatoritelt:

SA REC EstoniaAnne Kivinukk
Maiken Staak
Ravala 8-C506
10143 Tallinn
Tel/fax: + 372 646 1423

Sally Stuudio tasuta kursus!

KAASAEGSE KUNSTI GRAMMATIKA
Sally Stuudio kunstikooli tasuta täiendõppe kursus haridustöötajateleReg. nr. 733 HTM

Kunst ei ole enam ammu vaid kunstnike ja kunstikriitikute pärusmaa. Tänases maailmas on erinevad ainevaldkonnad omavahel tihedalt seotud, visuaalne kultuur saab mõjutusi loodus- ja sotsiaalteadustest majanduseni ning annab ka oma panuse vastu.Siiski kipub kaasaegset kunsti saatma arusaam, et see on erialase ettevalmistuseta inimesele kauge ja raskesti mõistetav. Kuid keerulistest asjadest saab rääkida ka lihtsalt ja arusaadavalt. Käesolev kursus seletab kaasaegse kunsti olemust ja selle ilminguid, otsides vastuseid küsimustele, mis on kaasaegset kunsti oluliselt mõjutanud:
- Progress kui religioon – kuidas see on mõjutanud ja mõjutab kunsti?- Kuidas elavad Karl Marxi ideed kunstis edasi?- Kas kuskil on olemas "universaalne ilu" ? - Kui kaasaegne kunst ei ole eelkõige silmailu ja naudingu pakkumine, siis mis ta on?- Kuidas saab mõtlemisest kunstiteos? - Millal on labidas tööriist ja millal teos? Miks?- Milliseid vorme võib kunst võtta?- Päevakajalisus vrs ajatus – kas kunstnik on ka ajakirjanik, füüsik ja sotsiaalteadlane?- Kuidas mõjutan mina kaasaegset kunsti?

Kui Sind need ja veel paljud teised kaasaegse kunstiga seotud küsimused huvitavad, oled oodatud! Küsimustele aitavad vastuseid otsida prof. Kai Kaljo, PhD Heie Treier ja Annely Köster.

Registreerimine: jane@kunstikeskus.ee 641 8518
Sihtrühm: haridusjuhid ja –spetsialistid, eri ainete (v.a. kunstiõpetus) õpetajad

Põhikompetents: kultuuriteadlikkus ja –kompetents
Koolituse maht: 1 AP ehk 40 tundi, sh. 30 t lähiõpet ja 10 t iseseisvat tööd

Õppeaeg: 2 kahepäevast sessiooni 1. grupp: 29. – 30. jaanuar ja 26. – 27. veebruar 20092. grupp: 2. – 3. aprill ja 7. – 8. mai 2009

Maksumus: osalejatele TASUTA.

Koolitus toimub programmi „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes 1.1.0603.08 – 0002“ raames

Täpsem info
http://www.kunstikeskus.ee/sally/tunniplaan_2008_2009_taiendope.htm


-

jaanuar 19, 2009

Teater Adamson-Ericu Muuseumis


Teater muuseumis - uus algupärane monoloog
“adamson-eric ad astra”
Eesti Kunstimuuseumi filiaali Adamson-Ericu muuseumi ja Uus Vana Teatri koostöös on
valminud algupärandina etendus “adamson-eric ad astra”. Mitmekülgse kunstniku tee on kirja
pannud dramaturg Marik Põldma, lavastaja ja näitleja on Vahur-Paul Põldma ning kunstnik
Reet Nurmsalu-Arna. Etendust mängitakse jaanuarist aprillini esmaspäeviti ja teisipäeviti
algusega kell 19.30 Adamson-Ericu muuseumis Lühike jalg 3 Tallinnas.

Lisainfo: www.ekm.ee või www.uusvanateater.ee
Etenduse teleklipp: http://toru.ee/view/181680438c0d
Uus Vana Teatri kontaktisikud: Marik Põldma tel 5558 8463, Vahur-Paul Põldma tel 5558 8462
Adamson-Ericu muuseumi kontaktisikud: Ülle Kruus, Liisi Lauer tel 6445838

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuse kursused

KULDNE NIIT GÜMNAASIUMI AINEKAVADES: BAROKK
9.-11.veebruaril 2009
PhD Toomas Siitan; PhD Kersti Markus; PhD Jüri Talvet
kunsti-; muusika-: ja kirjanduse õpetajad
Kursuse üks ülesannetest on kultuuri erinevate valdkondade seostamine barokiajastul: Uue muusikaesteetika sünd 16.–17. saj vahetusel – teatraalse muusikastiili sünd Itaalia ja prantsuse stiilide vastandlikkus kõrg- ja hilisbaroki ajastul, spontaansus ja ratsionaalsus, improvisatsiooniline ja determineeritud väljendusBarokkstiil Saksamaal: itaalia-seosed 16.–17. saj vahetusel ja pärast 1648. a. Muusikaelu 17. saj II poole Tallinnas ja Narvas.20. sajandil on barokki palju mõnitatud ja negatiivsed hinnangud kehtivad teatud määral praeguseni. Meie ajastu välistele väärtustele orienteeritus võib kaasa tuua ka suhtumise muutumise sellesse kunstiajaloo perioodi. Seega olekski aeg pöörata tähelepanu selle mängulise kunsti tegelikele tagamaadele.
Koolitusjuht: Külli Rauk

Kursuse maksumus 2100.-
Info ja regsitreerimine: tk@tlu.ee; kyllia@tlu.eetel 6199 520; 6199 523; 5020044
24.-25.aprillil ja 9.mail 2009
KAS JA MILLAL MUUTUB TÖÖ KUNSTIKS? ( 40 tundi)
Kogemustega kunsti, käsitöö ja tööõpetuse õpetajad, huvikoolide ringide juhidKaasaegse kunsti seosed reaalse eluga. Pärimuskultuur ja disain. ökoloogia ja ökokunst. Uurimine ja avastamine (teooria ja praktilised ülesanded).
Õppejõud: Tiiu Esnar, Anu Pink, Raivo Roosmaa, Kärt Summatavet, Anu Tuulmets, Mari Viik
Kursuse kogu maksumus 1950.-

jaanuar 18, 2009

Tallinna koolide kunstiõpetuse ainevõistlus

Laupäeval, 17.jaanuaril toimus Tallinna koolide kunstiõpetuse ainevõistlus.
Igast koolist oli võimalus osaleda ühel 8. ja ühel 11.klassi õpilasel.

Ainevõistlusele esitas osaleja oma koduse keskonnaalase loometöö teemal "Mina olin siin". Kohapeal vastasid õpilased kunstiõpetuse teooria küsimustele (lähtuvalt riiklikust õppekavast), lisaks valmis kunstitöö vastavalt etteantud teemale- 8 klass "Muusika", 11 klass "Öö linnas".

Praktilistest töödest on väljas näitus Tallinna Kunstikoolis (Kevade tn. 4) kuni 6.veebruarini!
Kunstiõpetuse ainevõistluse autasustamine toimub teisipäeval, 27.jaanuaril kell 16.30
Tallinna Kunstikoolis. Oodatud on kõik osavõtjad ja nende õpetajad.

Ainevõistlust korraldavad Kunstihariduse Ühing, Tallinna Õpetajate Maja ning Tallinna kunstiõpetajate ainesektsioon.