september 28, 2011

29.septembril tähistab oma juubelisünnipäeva

kunstiõpetaja ja Eesti kunstihariduse edendaja

REET VÕRK


ÕNNITLEME!

september 11, 2011

Kunstitunnid soome-ugri ainetel. Tööraamat põhikoolile

Kirjastuselt Argo on ilmunud uus kunsti tööraamat põhikoolile, autor Marju Vaher.
Rahvakunst on ammendamatu allikas vormi, värvi, kompositsiooni ja tehnoloogia tundmaõppimisel ja rakendamisel kunstiõpetuse ülesannetes. Käesolev raamat tutvustab mitmeid uurali rahvaid (marid, ungarlased, mordvalased, saamid, liivlased jne.) ja nende rahvakunsti läbi loominguliste ülesannete. Viimaste aluseks on võetud kõige iseloomulikumad näited soomeugrilaste rahvakunstist ja püütud luua uus teos kaasaegses kunstivõtmes ning tänapäevaste materjalidega.

Kunstihariduse infopäev -Kumu-14.septembril!

Traditsiooniline uue õppeaasta avaüritus koolide ja lasteaedade õpetajatele, kus EKM tutvustab uusi kunstiharidusprogramme, kursusi ja erinevaid sündmusi lastele ning noortele.
Kunstihariduse INFOPÄEV õpetajatele
14. 09. 2011 Kumu kunstimuuseumis
Päevakava:
14.45– 15.00 Infopäevale saabujate registreerimine. Kogunemine Kumu auditooriumis.
15.00 – 15.05 Tervitus: Kumu direktor Anu Liivak
Päevakava tutvustus: Kumu hariduskeskuse juhataja Piret Kruusandi
15.00 – 15.25 Muuseumihariduse metoodikast
Projektiraamat "Tähelepanu! Valmis olla! Kunst!". EKM digikogu ja Kumu virtuaaltuuri kasutamine koolides.
Tutvustab Kumu hariduskeskuse kuraator-metoodik Anu Purre
15.25 – 15.35 Muuseumide programmid
Niguliste muuseum
Programmid lastele ja noortele
Loengutsükkel täiskasvanutele
Tutvustab Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret
15.35 – 15.50 Muuseumide programmid
Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum
Koostööprojekt Kadrioru Saksa Gümnaasiumiga;
Uute näitustega kaasnevad võimalused.
Tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi haridusprogrammide kuraator Helemall Piirfeldt
15.50–16.00 Muuseumide programmid
Adamson-Ericu muuseum
Avastamisväärset hooaja uutel näitustel
Teistmoodi teisipäevad
Kunstikelder
2012 juubeliaasta Adamson-Ericu muuseumis
Tutvustab Adamson-Ericu muuseumi pedagoog Liisi Selg
16.00 –16.20 Muuseumide programmid
Kumu kunstimuuseum
Avastamisväärset hooaja uutel näitustel
Tutvustavad Kumu hariduskeskuse kuraatorid
Jelena Tšekulajeva ja Jane Meresmaa-Roos
Kumu kunstikooli kursused
Tutvustab Kumu kunstikooli juhataja Piret Sepp
16.20–16.30 Muuseumide programmid
Eesti Kunstimuuseum
Publikuprogrammid
Pikad kolmapäevad
Tutvustab Kumu hariduskeskuse juhataja Piret Kruusandi
16.30–17.00 Teepaus: tee, heeringas ja Pavlova koogike
Haridusprogrammide info ja registreerimine
Algavatele ekskursioonidele registreerimine
Muuseumi trükiste (bukletid, plakatid, kalendrid, töölehed) jagamine
17.00–18.00 Ekskursioonid:
Näitusel "Pavel Filonov. Vene Avangard ja järgnenu" Kumu kunstimuuseumis või
"Eesti ikoonikunst" Kadrioru kunstimuuseumis.

Head uut kooliaastat Eesti Kunstimuuseumis!

september 02, 2011

Kunsti õppematerjalide struktuurist Koolielu portaalis.

Uus riiklik õppekava ja uued ainekavad sundisid üle vaatama nendega seotud materjale. Loomulikult tuli küsida, kas Koolielu portaalis õppematerjalide all pakutav on uute kavadega kooskõlas või millegi poolest vastuolus. Ühe konkreetse ülesandena tuli iga aine esindajatel mõelda läbi õppematerjalide esitamise struktuur. Lähiajal muudetakse pea kõikide ainete struktuuri Koolielus. Kunstiõpetuse õppekava struktuurimuutustest kirjutab Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetaja Anu Tuulmets.

Täismahus saad lugeda artiklit
http://koolielu.ee/pg/info/readnews/130603