september 16, 2008

Tasuta täienduskoolitus Eesti Kunstiakadeemias

Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia kutsub kõiki Tallinna kunstiõpetajaid 22. - 26. septembril 2008 osalema tasuta täiendkoolitusel. Akadeemia korraldatav projektis „Kunst on linnas" eesmärgiks on avardada kunstiõpetajate silmaringi, laiendada erialaseid teadmisi ning süvendada koostööd erirahvuste vahel.

Kuna projekti üheks eesmärgiks on läbi kunsti luua usaldusväärseid suhteid eri rahvuste vahel, on oluline aktiveerida keskne grupp inimesi, kes on võimelised tegutsema sama eesmärgi nimel ja selle jaoks olulisi teadmisi ja kogemusi teistele edasi andma. Seetõttu ongi valik langetatud just õpetajatele.
Osalema on oodatud nii eesti- kui ka venekeelsete koolide kunstiõpetajad, kes igapäevaselt tegelevad noorte inimeste mõttemaailma arendamisega.
Koolitusmoodul koosneb 5 päevast ehk 40 akadeemilisest tunnist, mis sisaldavad erinevaid kunstialaseid loenguid ja praktikume. Teadmisi jagatakse etnoloogia, kollaaži, fototöötluse (Photoshop), Eesti kunsti teooria, graafilise disaini, joonistamise ja tekstiili valdkonnas.
Koolitusel antakse osalejatele iseseisev ülesanne: jagada koolituselt saadud teadmisi õpilasega, mille tulemusel õpilased valmistavad erinevaid töid teemal "Kunst on linnas". Õpilaste valminud tööd edastatakse Kunstiakadeemiale.
Tööde esitamise viimane kuupäev on 22. oktoober 2008. Töid eksponeeritakse näitusel ja žürii valib tööde hulgast välja kaheksa parimat, mis jäädvustatakse postkaartidele.

Lisainfo ja registreerimine:
Katre Paavo

Täiendõppe koordinaator
Avatud AkadeemiaEesti Kunstiakadeemia
Tel: 6267326; 55609962
e-post: katre.paavo@artun.ee

Kommentaare ei ole: