veebruar 04, 2009

AINEKUUDE KONKURSID õpetajatele ja õpilastele

MAI –
TööõPETUS JA KÄSITÖÖ , MUUSIKAÕPETUS, KUNSTIÕPETUS, KEHALINE KASVATUS

KONKURSS ÕPETAJATELE
Märka ... meie ümber
(
muusikaõpetus, tööõpetus ja käsitöö , kunstiõpetus, kehaline kasvatus )Loovust, loomingut ja sporti on väga palju meie ümber. Koolielu portaal kutsub käsitöö, kehalise kasvatuse, kunstiõpetuse ja muusikaõpetuse õpetajaid osalema õppematerjalide loomise konkursil, kus on ühendatud vähemalt 2-3 IKT vahendit (pildid, videod, wikid, ajaveebid, testid, esitlused jne), et selgitada teemat.
Edasi loe infot aadressil

http://www.koolielu.ee/pages.php/10,21209

Info edastas Helle Saue

Kommentaare ei ole: