märts 03, 2009

Täiendusõppe kursus "Ikoon - teoloogia pildis"

EELK Usuteaduse Instituut
korraldab 19.03 - 20.03
täiendusõppe kursuse "
Ikoon - teoloogia pildis"
Kursuse eesmärk:
tutvustada osalejatele ikooniteoloogia põhijooni, ikoonimaali arengut Venemaal ning anda praktiline sissejuhatus ikooni maalimise tehnikasse.
Kursuse sihtgrupp: Kunstiõpetuse, ajaloo, kultuuriloo ja religiooniõpetuse õpetajad
Kursuse väljund: kursuse läbinud
·tunnevad ikoonimaali teoloogilisi aluseid
·tunnevad ikonostaasi ülesehitust ja selle põhimõtteid
·oskavad analüüsida olulisemaid ikoonitüüpe
·tunnevad põhijoontes vene ikoonimaali arengulugu
·oskavad teha vahet olulisematel vene ikoonimaali koolkondadel
·on tutvunud ikooni maalimise tehnikaga
Neljapäev, 19. märts
10.15-11.45 Ikooniteoloogia põhijooned (Anne Burghardt)
11.45-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Ikonostaas (Anne Burghardt)
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Ikoonimaali areng Venemaal. Ülevaade mõningatest vene ikoonimaali koolkondadest:

Novgorod, Pihkva, Moskva jt. (Anne Burghardt)
15.45-16.30 Allegoorilis-didaktiliste ikoonide võidukäik Venemaal 16.saj. Baroki mõjud vene ikoonimaalis 17.saj. Ikoonimaal Venemaal 19.saj. Ad fontes - tagasiminek vanade eeskujude juurde 20.saj. (Anne Burghardt)
16.30-18.00 Ekskursioon õigeusu kiriku(te)sse (Anne Burghardt, Kiira Suslova)
Reede, 20. märts
10.15-11.45 Ikoonimaali töötuba (Kiira Suslova)
11.45-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Ikoonimaali töötuba (Kiira Suslova)
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Ikoonimaali töötuba (Kiira Suslova)

Kursus toimub aadresslil Pühavaimu 6, Tallinn.
Registreerimine kuni 15.03 aadressil
Kerstin.Kask@mail.ee
Kursusetasu 590 krooni.