mai 11, 2009

Aafrika inimareng

Euroopa Komisjon korraldab kolmandat korda konkursi Arengu noortepreemia, mille peateemaks on Aafrika.
Osaleda saavad noored vanuses 16-18 üle kogu Euroopa. Esitada tuleb omaloomingut (video, plakat), mis rõhutaks arengukoostöö tähtsust Aafrikas. Iga tööga peaks kaasnema lühike sõnum, mis ei tohiks ületada 100 tähemärki.
2008.-2009. aasta konkurss keskendub Aafrika inimarengule. Õpilased võivad võistlustööde tegemisel valida ühe teema või kombineerida kõiki kolme: „sooline võrdõiguslikkus“, „lapsed ja noorus“ ning „kultuuriline mitmekesisus“.
Konkursil osalemiseks:peavad õpilased olema võistluse tähtaja vältel vanuses 16-18 (kaasa arvatud); peavad kõik osalejad olema kooliõpilased ning teavitama oma õpetajat konkursil osalemisest; võib iga õpilane esitada ainult ühe võistlustöö.

Võistlustööde esitamise tähtaega on pikendatud on 30. juunini 2009.
Info www.dyp2008.org/ww/et/pub/dyp2008/rules/rules.htm

Kommentaare ei ole: