oktoober 30, 2009

Uued rõhuasetused gümnaasiumi kunstiõpetuse riiklikus õppekavas

Ajalehes SIRP, 30.10.2009 kirjutab
Annely Köster, kunsti ainekava töörühma juht, Sally stuudio, uuest gümnaasiumi kunstiõpetuse riiklikust õppekavast.
Järgmisest õppeaastast hakatakse järk-järgult rakendama nii põhikooli kui gümnaasiumi uut riiklikku õppekava (RÕK). Võrreldes kehtivaga, sätestab uus RÕK senise kolme kohustusliku kunstikursuse asemel kaks kursust (35+35 tundi). Sealjuures antakse koolidele vabad käed valikainete väljatöötamiseks, arvestades nii konkreetse kooli võimalusi kui õpilaste huvisid ja ootusi. Uue õppekava järgi on umbes kolmandik kursustest valikained: nii saavad meil välja kujuneda omanäolised ja spetsialiseerumist toetavad gümnaasiumid.....

Edasi loe
http://www.sirp.ee/
Kunst

Kommentaare ei ole: