märts 24, 2010

Uus riiklik ÕPPEKAVA

Vabariigi Valitsuse määrusega nr.13 ja 14, 28.01 2010 on kinnitatud uued riiklikud õppekavad.
Põhikooli riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13273133
Gümnaasiumi riiklik õppekava
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13272925

Kommentaare ei ole: