mai 04, 2011

Konverents UUED MEEDIAD KOOLIS
Kunstihariduse Ühing koostöös Eesti Kooli Informaatika Töötajate Liiduga korraldavad 23.ja 24.augustil 2011 konverentsi UUED MEEDIAD KOOLIS
Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis, Mulla tn.7
Konverents, 23.-24.august (16 tundi, 60 inimest)
I päev – Üldloengud
-Reklaamipsühholoogi
-Esinemiseoskus koolitunnis
-Meediaõpetuse arengutest teistes riikides
-Uus RÕK - kunst ja informaatika lõimumine
-Meedia ja karjäärivõimalus
-Internet ja Turvalisus kooli kontekstis
Töötoad
-Tutvumine erinevate IKT vahenditega: Ipad, digitahvel, GPS, mobiilid, videokaamera, fotokaamera
-Movie Maker
-Animatsioonikoolitus
-Digitahvli, Ipadi kasutamine koolitunnis
-GPS ja õuesõpe
II päev - Paralleelsed töötoad ja sessioonid
I sessioon: õppekäik praktik-fotograafiga looduses 2,5 tundi – 30 inimest
II sessioon: fototöötlus arvutiklassis GIMP algajatele/edasijõudnutele 2,5 tundi - 30 inimest
Koolituspäev sügisvaheajal, 25. oktoober 2011 (6 tundi, 15 inimest)
Vabavaralised IKT vahendid kunstitunnis algajatele - " Fotokast internetti"
-Fototöötlusprogrammid algajatele (Picasa, IrfanView, Autokollaaž jt.)
-Pildigaleriid ja levi internetis (erinevad pilditeegid)
-Testide loomine (e-vahendid ja e-testid)
Koolituspäev talvevaheajal, 5. jaanuar 2012 (6 tundi, 15 inimest)
Edasijõudnutele koolitus „Vabavara kunstitunnis"
-Vektorgaafika (inkscape) - logod, kaardid, flayerid (trükised)
-Ruumiline maailm (Google Sketchup, Terragen) - maja, tootedisain, korteridisain, maastikud
-Trükiste kujundamine Scribuse programmiga - kooli ajaleht, plakat
Konverentsile registreerumine kuni 20.juunini aadressil jmart@hot.ee
info Jüri Mäemat 5102134
Konverents ei paku majutust.
Omaosalustasu konerents 30 eurot, koolituspäev 20 eurot
(vajadusel saab arve).

Kommentaare ei ole: