september 02, 2011

Kunsti õppematerjalide struktuurist Koolielu portaalis.

Uus riiklik õppekava ja uued ainekavad sundisid üle vaatama nendega seotud materjale. Loomulikult tuli küsida, kas Koolielu portaalis õppematerjalide all pakutav on uute kavadega kooskõlas või millegi poolest vastuolus. Ühe konkreetse ülesandena tuli iga aine esindajatel mõelda läbi õppematerjalide esitamise struktuur. Lähiajal muudetakse pea kõikide ainete struktuuri Koolielus. Kunstiõpetuse õppekava struktuurimuutustest kirjutab Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetaja Anu Tuulmets.

Täismahus saad lugeda artiklit
http://koolielu.ee/pg/info/readnews/130603Kommentaare ei ole: