aprill 09, 2012

Hea kunstiõpetaja!

Kõik me teeme oma tööd loovalt, isikupäraselt ja suurest armastusest
õpilaste, kunsti ja kultuuri vastu.
Tänaseks on rakendunud uus riiklik õppekava, mis on toonud palju muudatusi
kunstiõpetaja argipäeva. Kõik õppekavad on rakendumise hetkeks juba vananenud.
See tähendab, et õppekavade arendamine on pidev protsess.
Haridus- ja Teadusministeerium soovib jätkata tööd õppekavade arendamises ja
kaasata sellesse protsessi ka õpetajaid, parendamaks eesti haridust.
Kutsume KÕIKI õpetajaid, kes valutavad südant kunstiõpetuse homse päeva
pärast, vastama allpool olevale küsimustikule hiljemalt 20. aprilliks.
Iga vastus ja arvamus on oluline!
Kokkuvõtted edastab Kunstihariduse Ühing Õpetajate Liidu eestvõtmisel
Haridus- ja Teadusministeeriumile.
Ära jää kõrvale, räägime koos, et meie hääl jõuaks seadusetegijateni!

Küsitluse ankeet:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlZZXJIbTBwbDJHM1BtZVR
lUm0xX0E6MQ#gid=0

Kunstihariduse Ühingu juhataja Liia Jung
Tallinna kunstiõpetajate ainesektsiooni juhataja Tiina Treibold

Kommentaare ei ole: