september 04, 2012

Koolitus "Seoseid loov kunstiõpetus"


Sally Stuudio ja SA Innove koostöös on valminud meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" raames uus täiendkoolitus gümnaasiumiastme kunstiõpetajatele.
Vt. lähem info
http://kunstikeskus.ee/sally/tunniplaan_2012_2013_taiendope.htm

 

Kommentaare ei ole: