oktoober 22, 2008

„Õpetajahariduse strateegia 2008-2013“

Strateegia koostas Haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud 23-liikmeline töörühm, kuhu kuulusid ülikoolide, HTM-i, õpetajate kutseorganisatsioonide, lastevanemate, õpilaste ja koolijuhtide esindajad.
Töörühma juhtis Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Heli Mattisen.

Töörühm ootab konstruktiivset kriitikat ja võimalikke täiendusi ning ettepanekuid.Õpetajatel on võimalus avaldada oma arvamust osalusveebis veebiaadressil https://www.osale.ee/konsultatsioonid/?page=consults&id=78, kust leiate ka strateegia teksti.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt leiate strateegia ja selle seotud lisadokumendid veebiaadressilt http://www.hm.ee/index.php?048706.

Strateegia avalik arutelu lõpeb 31. oktoobril 2008.a.

Kommentaare ei ole: