jaanuar 19, 2009

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuse kursused

KULDNE NIIT GÜMNAASIUMI AINEKAVADES: BAROKK
9.-11.veebruaril 2009
PhD Toomas Siitan; PhD Kersti Markus; PhD Jüri Talvet
kunsti-; muusika-: ja kirjanduse õpetajad
Kursuse üks ülesannetest on kultuuri erinevate valdkondade seostamine barokiajastul: Uue muusikaesteetika sünd 16.–17. saj vahetusel – teatraalse muusikastiili sünd Itaalia ja prantsuse stiilide vastandlikkus kõrg- ja hilisbaroki ajastul, spontaansus ja ratsionaalsus, improvisatsiooniline ja determineeritud väljendusBarokkstiil Saksamaal: itaalia-seosed 16.–17. saj vahetusel ja pärast 1648. a. Muusikaelu 17. saj II poole Tallinnas ja Narvas.20. sajandil on barokki palju mõnitatud ja negatiivsed hinnangud kehtivad teatud määral praeguseni. Meie ajastu välistele väärtustele orienteeritus võib kaasa tuua ka suhtumise muutumise sellesse kunstiajaloo perioodi. Seega olekski aeg pöörata tähelepanu selle mängulise kunsti tegelikele tagamaadele.
Koolitusjuht: Külli Rauk

Kursuse maksumus 2100.-
Info ja regsitreerimine: tk@tlu.ee; kyllia@tlu.eetel 6199 520; 6199 523; 5020044
24.-25.aprillil ja 9.mail 2009
KAS JA MILLAL MUUTUB TÖÖ KUNSTIKS? ( 40 tundi)
Kogemustega kunsti, käsitöö ja tööõpetuse õpetajad, huvikoolide ringide juhidKaasaegse kunsti seosed reaalse eluga. Pärimuskultuur ja disain. ökoloogia ja ökokunst. Uurimine ja avastamine (teooria ja praktilised ülesanded).
Õppejõud: Tiiu Esnar, Anu Pink, Raivo Roosmaa, Kärt Summatavet, Anu Tuulmets, Mari Viik
Kursuse kogu maksumus 1950.-

Kommentaare ei ole: