jaanuar 24, 2010

Tallinna koolide kunstiõpetuse ainevõistlus
Kunstihariduse Ühingu,Tallinna Õpetajate Maja ja Tallinna kunstiõpetajate ainesektsiooni koostööna korraldati 23. jaanuaril kunstiõpetuse ainevõistlus Tallinna koolidele. Igast koolist osales üks 8.klassi ja üks 11.klassi õpilane. Koolidest oli esindatud 8.klass 21 ja 11.klass 19 kooli. Ainevõistlus koosnes kolmest ülesandest
1.kodune töö
8.klassile teemal "Vesi-elu allikas "

11.klassile teemal "Piisk ookeanis - ookean piisas"
2.teoreetiline osa vastavalt kooliastme ainekavale

3.praktiline loometöö kohapeal
8.klassile disainida lumelinna ehitaja kostüüm
11.klassile disainida tooli makett
Näitus ainevõistlusel tehtud töödest on vaadata Tallinna Kunstikoolis, Kevade tn.4
25.jaanuarist-9.veebruarini.
Tulemused saadetakse koolidele e-postiga.
Ainevõistluse parimate autasustamine toimub teisipäeval, 9.veebruaril kell 17.00 Tallinna Kunstikoolis, Kevade tn.4.

Kommentaare ei ole: