jaanuar 10, 2010

Tehniline joonestamine-õpik ja töövihik kutsekoolile

Kirjastus ARGO on välja andnud õpiku ja töövihiku tehnilisest joonestamisest.
Autoriks Rakvere Ametikooli juhtivõpetaja Urmas Asi.
Õpik on mõeldud kutsekoolide mehaanika- ja masinaehitusvaldkonna ning ehitusvaldkonna erialade õpilastele ja on kooskõlas mehaanika ja metallitöö riikliku õppekavaga. Eesmärgiks on selgitada masinaehitusjoonestamise olulisi põhimõisteid ja luua eeldused joonestusoskuseks ning jooniste lugemisoskuseks. Tegemist on vähimate teadmistega, mis on vajalikud enne tutvumist arvutigraafikaga. Õpik tutvustab ja võrdleb mitmeid praegusi ja endisi ISO standardeid, aga ka mõningaid teisi joonistes veel kasutusel olevaid standardeid. Kursuse lõpus aitab õpilaste teadmisi kontrollida test, mille kontrollküsimused on toodud lisas 1.
Hind 125 EEK. Hea õppematerjal ka gümnaasiumile.

Kommentaare ei ole: